VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/83

KONU: 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 6.471,00 TL, net 5.500,35.-TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2022 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre, 01.07.2022 – 31.12.2022 dönemi için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.07.2022 – 31.12.2022 6.471,00 TL 48.532,50 TL

B- 01.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

ASGARİ ÜCRET 6.471,00
SGK PRİMİ% 14 905,94
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 64,71
Aylık Gelir Vergisi 0
Damga Vergisi 0
KESİNTİLER TOPLAMI 970,65
NET ASGARİ ÜCRET 5.500,35

 

İşverene Maliyeti:

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)  
ASGARİ ÜCRET 6.471,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1.003,01
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) 1.326,56
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 129,42
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) 7.603,43
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 7.926,98

(*)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı