16 Yaşından Büyükler için (01.01.2019 – 31.12.2019) : 2.020,90

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2019 Tarihinden itibaren) 1.200,00 TL

Taban (01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası) 2.558,40 TL

Tavan (01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası) 19.188,00 TL

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (01.01.2019 itibariyle)

1.200,00 TL

 

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (01.01.2019 tarihi itibariyle)

19,00

 

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren)

% 20

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2019 I. Dönemden itibaren)

15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2019 I. Dönemden itibaren)

22

Kıdem Tazminatı Tavanı (2019)

6.379,86 TL

18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

%27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

%35

18.000 TL’ye kadar

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

%20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

%27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

%35

Fatura Kullanma Mecburiyeti

1000,00