1 Eylül 2013’den İtibaren SGK Prim Oranları

1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar
Sigorta Kolları Sigortalı Payı % İşveren Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası) 2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7.5
c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11
d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı Eklenecek İşlerde) 9 12 – 14
Toplam Prim Oranı 14 20.5
2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar
Sigorta Kolları Sigortalı Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 12.5
c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Toplam Prim Oranı 34.5
3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi
Sigorta Kolları Sigortalı Payı %
a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 12
Toplam Prim Oranı 32