Kıdem ve İhbar Tazminatı Nedir ?

Kıdem Tazminatı Nedir ?

Kıdem tazminatı, bir işçinin işyerinde çalışmaya devam ettiği süre boyunca işverenin ödemesi gereken bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her yıl için belli bir miktar para olabilir ve işçinin işyerinden ayrılış nedenine göre değişebilir.

İhbar Tazminatı Nedir ?

İhbar tazminatı ise, bir işçinin işyerinden ayrılışının işveren tarafından istenmediği durumlarda işçiye ödenen bir tazminattır. İhbar tazminatı, işçinin işyerinden ayrılışının işveren tarafından istenmediği durumlarda işçiye ödenen bir tazminattır ve işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca ödenir.

Kıdem ve ihbar tazminatı, Türkiye’de İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir ve işçilerin haklarını koruma amacıyla ödenir. Bu tazminatların miktarı, işyerinde çalıştığı süre ve işyerinden ayrılış nedenine göre değişebilir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı, Türkiye’de İş Kanunu hükümlerine göre hesaplanır.

Kıdem ve ihbar tazminatı miktarları, işyerinde çalıştığı süre ve işyerinden ayrılış nedenine göre değişebilir. Örneğin, işçinin işyerinden ayrılışı işyerinin kapatılması, işyerinde yapılan bir işyeri değişikliği veya işçinin kendi isteğiyle ayrılışı gibi nedenlerle farklılık gösterebilir. Ayrıca, işçinin işyerinde çalıştığı süre de kıdem tazminatı miktarını etkileyebilir.