Süleyman BEZGİN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  • Yasa gereği tutulması gereken defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönünden Tüm vergi mevzuatları çercevesinde kontrolünün yapılması,
  • İşletmeye ait Katma Değer, Muhtasar, Damga vergisi, Geçici vergi beyannameleri ile SSK. Bildirgelerinin dönemler itibarı ile tahakkuklarının ve muhasebeye intikallerinin kontrolü,
  • Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile bir bütün olarak kontrolü,
  • Şirketin düzenlemiş olduğu faturaların sondaj yöntemi ile uygunluk ve muhasebe kayıtlarının doğruluk açısından kontrolü,
  • Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek kontrolü,
  • Kullanılan hesap planının Muhasebe genel tebliğlerine uygunluluğunun kontrolü.