Süleyman BEZGİN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 • Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri
 • Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar
 • Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar
 • İstisna Uygulaması ve Önemli Konular
 • Safi Kurum Kazancının Tespiti
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler
 • Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu
 • Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu