Süleyman BEZGİN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Beyanname Hizmetleri

K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin Devamı..

Şirket Kuruluş Ve Örgütlenme Hizmetleri

Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited) Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu Anonim Şirket Kuruluşu Limited Şirket Kuruluşu Adi Ortaklık   Kuruluşu Şahıs Firması Kuruluşu Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm) Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme Hisse Devri Adres Nakli Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri Şirket imza Yetkilisi Atanması Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği Tasfiye Giriş işlemleri Tasfiye Sonu işlemleri Devamı..

Vergi Danışmalığı

• Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri müşterilerimiz için verdiğimiz mali danışmanlık hizmetleri genel hatları itibariyle aşağıdaki şekilde sıralanabilir: • Vergi ve SSK mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile, değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi, • Aylık beyannamelerin kontrolü, • Şirke tatbikatının muhasebe ve vergi yönünden takip ve kontrolü, • Şirket yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması, • Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi , • Yıllık beyannamelerin hazırlanması, • Serbest bölge uygulamaları, • Mevzuat gereğince yapılması gereken tüm tasdik işlemleri, • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar. Devamı..

KDV İadesi

KDV iadesi prosedürü firmalar için oldukça uzun ve çaba harcanmasını gerektiren bir süreçtir. Bu işlemlerden sonuç almak ancak Vergi İdaresi ile uyumlu bir çalışma ile mümkün olabilmektedir. Tasdik raporunun düzenlenmesi, nakit iadenin alınması ve teminatların çözülmesi sürecinde şirketimizin sunduğu hizmetler idari süreci hızlandırmak suretiyle şirketlere avantaj sağlamaktadır. Devamı..

Denetim Hizmetleri

• Şirketin yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmakta olup bu hizmet şirketimizin deneyimli kadroları tarafından verilmektedir. Ayrıca yaptığımız diğer denetimler genel olarak şu şekilde sıralanabilir ; • Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi. • Şirketin denetim ve muhasebe departmanlarının oluşturulmasına yönelik tavsiyeler ve teknik yardım. • Kârlılık ve verimlilik denetimi. • Özel amaçlı diğer denetimler. Devamı..