Süleyman BEZGİN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

• Şirketin yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmakta olup bu hizmet şirketimizin deneyimli kadroları tarafından verilmektedir. Ayrıca yaptığımız diğer denetimler genel olarak şu şekilde sıralanabilir ;
• Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi.
• Şirketin denetim ve muhasebe departmanlarının oluşturulmasına yönelik tavsiyeler ve teknik yardım.
• Kârlılık ve verimlilik denetimi.
• Özel amaçlı diğer denetimler.