Süleyman BEZGİN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2024 SGK İşten Çıkış Kodları

İşten Çıkış Kodu Nedir? İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veyahut işçi tarafından sona erdirilebilir. İşten Çıkış Kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını tanımlayan kodlardır. Farklı kodların belirlenmesi ile beraber birçok ahlak ve iyi niyet tanımına giren haller için ayrım yapılarak, işten çıkış hallerinin daha detaylı tanımlanması sağlanmıştır. 2024 SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir? Yeni eklenen işten çıkış kodları ile beraber güncel işten çıkış kodları aşağıdaki tablodaki gibidir. İşten Çıkış Kodu İşten Çıkış ve Fesih Nedenleri Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı İşsizlik Maaşı 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) * 4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi + * * + 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi + + 8 Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle + 9 Malulen emeklilik nedeniyle + 10 Ölüm + 11 İş kazası sonucu ölüm + 12 Askerlik + * * * 13 Kadın işçinin evlenmesi Devamı..

SGK Prim Oranları

1 Eylül 2013’den İtibaren SGK Prim Oranları 1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar Sigorta Kolları Sigortalı Payı % İşveren Payı % a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası) – 2 b) Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7.5 c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı Eklenecek İşlerde) 9 12 – 14 Toplam Prim Oranı 14 20.5 2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar Sigorta Kolları Sigortalı Payı % a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 2 b) Genel Sağlık Sigortası Primi 12.5 c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20 Toplam Prim Oranı 34.5 3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi Sigorta Kolları Sigortalı Payı % a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20 b) Genel Sağlık Sigortası Primi 12 Toplam Prim Oranı 32 Devamı..

Asgari Geçim İndirimi (2022)

Çalışanlar çeşitli yardımlardan, vergi indirimlerinden ve iadelerinden yararlanırlar. Bu imkanlar çalışanlara gerekli şartları sağladıkları takdirde verilir. Asgari Geçim İndirimi de bu yardımlardan birisi. Esasında bir vergi iadesi olan AGİ, 2022 yılında asgari ücrete zam yapılması ile birlikte büyük bir değişikliğe konu oldu. Önceki yıllarda çalışanların medeni durumlarına ve çocuk sayılarına göre verilen AGİ indirimi artık yürürlükte değil. AGİ Nedir? AGİ, 16 yaşından büyük olan çalışanlara medeni durumları ve çocuk sayılarına göre verilen bir vergi iadesidir. Bütün ülke genelinde asgari ücretle çalışanların gelirinden vergi kesilir. AGİ ise kesilen bu vergilerin geri iade edilmesini sağlayan bir yardımdır. Bu vergi iadesinin oranı da çalışanın medeni durumuna ve ve sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenir. Bir çalışanın AGİ yardımından faydalanabilmesi için öncelikle gelirinin vergilendiriliyor olması gerekir. Tamamıyla vergilerden muaf olan çalışanlar AGİ uygulamasından yararlanamazlar, ki AGİ de bir nevi vergiden muaf olma yardımıdır. Ayrıca AGİ yardımından yararlanmak isteyen çalışanların vergilerini düzenli ol Devamı..

Gelir Vergisi Tarifesi (2022)

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) 2022 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi   32.000 TL’ye kadar 15% 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20% 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası 27% 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası 35% 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası 40% Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) 2021 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi 24.000 TL’ye kadar 15% 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası 20% 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası 27% 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası 35% 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret ge Devamı..

SGK Taban ve Tavan (2022)

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2022/83 KONU: 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ve Asgari Ücret Tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 6.471,00 TL, net 5.500,35.-TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2022 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde olacaktır. A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.). Buna göre, 01.07.2022 – 31.12.2022 dönemi için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdak Devamı..