Süleyman BEZGİN - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Stopaj Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Stopaj nedir, ne zaman ödenir ve nasıl hesaplanır? Sıkça sorulan Stopaj Nedir sorusunun cevabını bu makalemizde vermeye çalışacağız. Stopaj Nedir ? Stopaj  bir vergi ödeme şekli olup, işverenlerce gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, iş yapana ödenmesi sırasında, yasa ile belirlenmiş oranlarca bu tutarın bir kısmının korunarak, iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde gerçekleşen vergileme şeklidir. Stopaj, Maliye İdaresi’nin vergi tahsilini daha garanti ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istemesinden doğan bir yöntem olarak biliniyor. Uygulama yöntemi göz önünde bulundurulduğunda, temin edilmesi en güvenilir ve en işlek yöntem olarak belirtiliyor. Stopaj, gelir meydana gelir gelmez, devlet tarafından gelirin kaynağından tahsil ediliyor. Stopaj vergisinin amacı ise; vergilerin tahsilinin daha kolay ve garantili biçimde yapılması… Bu sayede, küçük matrahların vergiden kaçırılması önleniyor, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azalıyor. Bir diğer amacı da; verginin, gelirin oluşmasından çok kısa bir süre sonra maliye dairesine geçmesine destek olmak ve nihayet verginin mükel Devamı..

İş uyuşmazlıklarında yeni dönem

İş Mahkemeleri Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 12.10.2017 tarihinde kabul edilmiş ve 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Devamı..

Fazla çalışma alacağı nasıl ispatlanır ?

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Devamı..

Zorunlu Arabuluculuk getirildi

İş davalarında zorunlu arabuluculuk getirmesi nedeniyle 14 milyon işçiyi ilgilendiren İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Devamı..